Centrálny register spoločenských zvierat

01.02.2012 08:11

Od roku 2011 poskytujem služby centrálneho registra spoločenských zvierat, to znamená trvala identifikácia zvieraťa schváleným mikročipom, a zavedenie evidencie do centrálneho registra, doplnovanie údajov do centrálneho registra,nie len u nás začipovaného zvieraťa.
Podľa §19 ods. 3 zákona číslo 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.