Garancia NOBIVAC

01.02.2012 08:07

Intervet aj na Slovensko s tzv. Garanciou Nobivac® pre psov. Podstatou tejto garancie je zodpovednosť, ktorú na seba táto spoločnosť preberá v prípade , že by postvakcinačná imunita zlyhala a Váš psík by ochorel aj napriek tomu , že je riadne vakcinovaný. Podstatou tejto garancie je použitie vakcín Nobivac a dodržanie vakcinačnej schémy, ktorú odporúča spočnosť Intervet. Dodržanie týchto podmienok odborne garantujem. Spoločnosť Intervet sa zaväzuje, že hradí náklady na liečbu a uhradí majiteľovi cenu zvieratka v prípade úmrtia (podľa platnej smernice spoločnosti Intervet). Sú to silné slová, ale vzhľadom na to, že v hre sú najzávažnejšie infekčné ochorenia, ktoré u psov v našich podmienkach pripadajú do úvahu- jedná sa o skutočne vysoko nadštandardný záväzok.