Program vakcinácie psov a mačiek

01.02.2012 08:08

Čo je vakcinácia a vakcína?
Vo vonkajšom prostredí striehne na našich domácich miláčikov veľké množstvo patogénnych agensov, ktoré môžu vážne ohroziť ich život. Vakcinácia je účinný spôsobom prevencie voči infekčným chorobám. Po aplikácii očkovacej látky do tela zvieraťa dochádza v priebehu 2 týždňov k aktívnej tvorbe protilátok. Očkovacia látka (vakcína) obsahuje infekčný agens, ktorý môže byť inaktivovaný (mŕtvy), alebo atenuovaný (oslabený), toto závisí od druhu vakcíny.


Kedy vakcinovať?
Mladý jedinec získava prvé protilátky ešte počas vývoja v maternici matky. Ich prestup je však značne obmedzený. Ďalší príjem nastáva v priebehu prvých 24–48 hodín života mláďaťa prostredníctvom kolostra (materské mlieko). Hladina týchto protilátok v priebehu života rýchlo klesá (do 6 – 8 týždňa). V tomto období prichádza na rad vakcinácia, ktorá hrá dôležitú úlohu počas celého života jedinca. Počas vakcinácie je nevyhnutné zvoliť vakcinačnú schému vhodnú pre konkrétneho jedinca a dodržať termíny revakcinácie. U primovakcinovaných zvierat je revakcinácia podmienkou dostatočnej tvorby protilátok.

Čo musí spĺňať zviera , ktoré má byť vakcinované?
Len zdravý organizmus dokáže navodiť dostatočnú tvorbu protilátok. Každý jedinec musí byť klinicky vyšetrený a po predchádzajúcom ochorení musí prejsť dostatočne dlhá doba nevyhnutná na regeneráciu organizmu. Dôležité je aj odčervenie, pretože prítomnosť parazitov navodzuje v organizme imunosupresiu a nedostatočnú tvorbu protilátok.

Aké druhy vakcinácií poznáme?
Do základnej vakcinačnej schémy zahrňujeme vakcínu proti psinke, infekčnej hepatitíde (zároveň laryngotracheitíde), parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a samozrejme besnote. Revakcinácia týchto ochorení je z hľadiska kvalitného života jedinca každoročne nevyhnutná. Aj napriek tomu ,že zo zákona je u nás povinná jedine besnota.

Ďalšie typy vakcín sa využívajú na základe epizootologickej situácie v danom prostredí a zdravotného stavu jedinca. Patria sem Lymská borelióza, Koronaviróza, Microsporóza, Tetanus, Psincový kašeľ, Giardióza a Herpes vírusová choroba psov

Vakcinujeme vždy len zdravé zvieratá

Pes:
· 1. vakcinácia – 6. týždeň
· 2. vakcinácia – 9. týždeň
· 3. vakcinácia – 12. týždeň
· povinná vakcinácia proti besnote – 6. mesiac
v dospelosti jedenkrát ročne preočkovanie oboch vakcín

Mačka:
· 1. vakcinácia – 7. týždeň
· 2. vakcinácia – 10. týždeň
v dospelosti jedenkrát ročne.
O D Č E R V E I E:
Je to zaužívaný výraz chovateľov na pravidelnú dehelmintizáciu zvieraťa. Pes, mačka, ale aj každé iné zviera v kontakte s vonkajším prostredím je vystavené hrozbe parazitárneho ochorenia. Parazity sa vyskytujú všade okolo nás vo forme vajíčok alebo latentných larválnych štádií. Pes, mačka, drobný hlodavec, exotické zviera je vysoko kontaktné s vonkajším prostredím za predpokladu že chodí von, alebo pri venčení pojéda trávu, listy, konzumuje zeleninu, ovocie. Pes pri venčení skúma, koštuje a čuchá každý zaujímavý predmet. Ak sa pri rovnakom mieste vystrieda za deň niekoľko jedincov, pravdepodobnosť prenosu je veľmi vysoká. Sociálne správanie psov pachová identifikácia, lízanie je neoddeliteľnou súčasťou každodennej vychádzky. Mačky chodiace von lovia, ochutnávajú dobroty, ktoré tak isto môžu byť zdrojom parazitárneho ochorenia. Drobné zvieratá ako morské prasiatko, škrečok, korytnačky a iné, konzumáciou trávy a listov sa vystavujú nebezpečenstvu nákazy.

Aké vnútorné parazity trápia naše zvieratá?
Všeobecné pomenovanie vnútorných parazitov je endoparazit. Je to organizmus ktorý potrebuje k svojej existencii hostiteľský organizmu na ktorom parazituje. Parazit žije vždy na úkor hostiteľského organizmu, svojou prítomnosťou oslabuje a vyčerpáva. Parazit pôsobí na hostiteľa svojim zhubným spôsobom života, odoberá výživné látky, mechanicky poškodzuje pri migrácií lariev cez tkanivá, traumatizuje orgány v mieste výskytu. Mnohé parazity vylučujú toxíny vznikajúce ich metabolizmom. Toxické pôsobenie ovplyvňuje stav imunity, aktivitu a zažívanie hostiteľa. Parazity môžu byť jednobunkové protozoa napr Giardia, oblé červy napr. škrkavky, hlísty, ploché červy – pásomnice.

Priebeh ochorenia
Jedinec vystavený infekčnému štádiu parazita sa nakazí väčšinou perorálnou cestou t.j. ústnou dutinou. Vajíčko vplyvom vnútorného prostredia hostiteľa premieňa svoje obaly a mení sa na vývojové štádium larvu resp. dospelého jedinca. Parazit rozlišuje druh zvieraťa, niektoré parazitujú v rôznych orgánových sústavách podľa živočíšneho druhu organizmu. Napr. psia škrkavka parazituje v čreve psa, u človeka sa dospelý jedinec nevyvíja ale larvy migrujú v kostrovej svalovine, orgánoch. Parazitóza škŕkavkami pre človeka predstavuje nebezpečenstvo priameho poškodenia vnútorných orgánov, ale aj napríklad vážne poškodenie zraku z dôvodu migrácie lariev do zrakového nervu alebo sietnice oka. Dospelý jedinec v tráviacom ústrojenstve vylučuje vajíčka, larvy ktoré sa dostávjú trusom von z organizmu.