Poistenie psov

V sučastnej dobe komerčne poistenie psíkov zabezpečujú rôzne komerčne poisťovne.Nakoľko som oslovil niektore z nich,čakam na ich ponuky a najlepšie z môjho pohľadu, a dostupnosti Vám v blízkej dobe budem prezentovať.